Kontakt

Ozvěte se nám

Přijďte si prohlédnout náš provoz, jednotlivé úseky výroby i odlitky, na kterých právě pracujeme. Ukážeme vám celý proces výroby a zodpovíme všechny otázky.

In English? No problem.
Auf Deutsch? Kein Problem.

+420 566 591 111
info@zelezarny.cz

  Když hledáte někoho konkrétního

  Provozovna

  Železárny Štěpánov
  Štěpánov nad Svratkou 281,
  592 63 Štěpánov nad Svratkou

  Sídlo společnosti

  Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
  Peroutková 290/5,
  602 00 Brno

  Obchodní oddělení

  Bc. Jana Bartoňová, DiS.
  +420 566 591 143
  jana.bartonova@zelezarny.cz

  Personální oddělení

  Lenka Havlíková
  +420 566 591 129
  lenka.havlikova@zelezarny.cz

  Management společnosti

  Ing. David Matoušek
  Výkonný ředitel, jednatel společnosti
  david.matousek@zelezarny.cz

  Ing. Robert König
  Obchodní ředitel, prokurista
  robert.konig@zelezarny.cz

  Ing. Milan Huták
  Výrobní a technický ředitel, prokurista
  milan.hutak@zelezarny.cz

  Fakturační údaje

  Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
  Peroutková 290/5
  Brno-město, 602 00 Brno

  IČ: 46992651
  DIČ: CZ46992651

  Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8659.

  Bankovní spojení

  Účet v korunách
  1733552501/2700 (UniCredit Bank)

  Účet v Eurech
  IBAN: CZ1927000000001733552122
  SWIFT: BACXCZPP

  +420 566 591 111

  Projekty spolufinancované EU

  Název projektu: Podpora exportních aktivit společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
  Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007444
  Program: OPPIK Marketing- II. Výzva
  Náplň: Předmětem projektu je podpora exportních aktivit podniku Železárny Štěpánov, spol. s r.o. formou účasti na největším průmyslovém veletrhu na světě HANNOVER MESSE ve třech po sobě jdoucích letech (2017, 2018 a 2019). Realizací projektu dojde ve společnosti k nárůstu tržeb, zvýšení podílu exportu na obratu, vytvoření 4 nových, dlouhodobě udržitelných pracovních míst a získání aktuálních informací o dění v oboru prostřednictvím kontaktu se stávajícími i potencionálními klienty a konkurencí.
  Termín realizace: 11/2015 – 10/2019
  eu_logo-2