Kontakt

Ozvěte se nám

Přijďte si prohlédnout náš provoz, jednotlivé úseky výroby i odlitky, na kterých právě pracujeme. Ukážeme vám celý proces výroby a zodpovíme všechny otázky.

In English? No problem.
Auf Deutsch? Kein Problem.

+420 566 591 111
info@zelezarny.cz

Když hledáte někoho konkrétního

Provozovna

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Štěpánov nad Svratkou 281
592 63 Štěpánov nad Svratkou

Sídlo společnosti

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Peroutková 290/5
602 00 Brno

Obchodní oddělení

Michaela Markytánová, DiS.
+420 566 591 143
michaela.markytanova@zelezarny.cz

Personální oddělení

Lenka Havlíková
+420 566 591 129
lenka.havlikova@zelezarny.cz

Management společnosti

Ing. David Matoušek
Výkonný ředitel, jednatel společnosti
david.matousek@zelezarny.cz

Ing. Robert König
Obchodní ředitel, prokurista
robert.konig@zelezarny.cz

Ing. Milan Huták, MBA
Výrobní a technický ředitel, prokurista
milan.hutak@zelezarny.cz

Fakturační údaje

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Peroutková 290/5
Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 46992651
DIČ: CZ46992651

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8659.

Bankovní spojení

Účet v korunách
1733552501/2700 (UniCredit Bank)

Účet v Eurech
IBAN: CZ1927000000001733552122
SWIFT: BACXCZPP

+420 566 591 111

Projekty spolufinancované EU

Název projektu: Podpora exportních aktivit společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007444
Program: OPPIK Marketing- II. Výzva
Náplň: Předmětem projektu je podpora exportních aktivit podniku Železárny Štěpánov, spol. s r.o. formou účasti na největším průmyslovém veletrhu na světě HANNOVER MESSE ve třech po sobě jdoucích letech (2017, 2018 a 2019). Realizací projektu dojde ve společnosti k nárůstu tržeb, zvýšení podílu exportu na obratu, vytvoření 4 nových, dlouhodobě udržitelných pracovních míst a získání aktuálních informací o dění v oboru prostřednictvím kontaktu se stávajícími i potencionálními klienty a konkurencí.
Termín realizace: 11/2015 – 10/2019
eu_logo-2