Název projektu: Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Reg. číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002751
Doba realizace projektu: 1.3.2024 – 28.2.2026
Celková výše projektu: 1 069 344,00 Kč
Náplň: Příjemcem je Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Logo-barevné

Název projektu: Podnikové vzdělávání – Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013881

Popis projektu: Projekt podporuje podnikového vzdělávání zaměstnanců ve firmě Železárny Štěpánov, spol.s r.o. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. Dnešní doba od všech vyžaduje velkou flexibilitu. Proto je vzdělávání nezbytností. Díky podnikovému vzdělávání si zaměstnanci aktualizují své odborné znalosti, osvojí si nové dovednosti a upevní si stávající kompetence.

Název projektu: Podpora exportních aktivit společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007444
Program: OPPIK Marketing- II. Výzva
Náplň: Předmětem projektu je podpora exportních aktivit podniku Železárny Štěpánov, spol. s r.o. formou účasti na největším průmyslovém veletrhu na světě HANNOVER MESSE ve třech po sobě jdoucích letech (2017, 2018 a 2019). Realizací projektu dojde ve společnosti k nárůstu tržeb, zvýšení podílu exportu na obratu, vytvoření 4 nových, dlouhodobě udržitelných pracovních míst a získání aktuálních informací o dění v oboru prostřednictvím kontaktu se stávajícími i potencionálními klienty a konkurencí.
Termín realizace: 11/2015 – 10/2019