Logo-barevné

Název projektu: Podnikové vzdělávání – Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013881

Popis projektu: Projekt podporuje podnikového vzdělávání zaměstnanců ve firmě Železárny Štěpánov, spol.s r.o. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. Dnešní doba od všech vyžaduje velkou flexibilitu. Proto je vzdělávání nezbytností. Díky podnikovému vzdělávání si zaměstnanci aktualizují své odborné znalosti, osvojí si nové dovednosti a upevní si stávající kompetence.