Vyrábíme odlitky do 3500 kg

Technologická kapacita slévárny je 9000 tun ročně

Pracujeme se šedou litinou, tvárnou litinou a hliníkem

V Železárnách Štěpánov odléváme tyto materiály

 • Litina s lupínkovým grafitem
  (šedá litina)
  (EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300)
 • Litina s globulárním grafitem
  (tvárná litina)
  (EN-GJS-400, EN-GJS-350-22-LT, EN-GJS-500, EN-GJS-600)
 • Hliníkové slitiny dle požadavků zákazníka
  nejčastěji AlSI10Mg nebo AlSI8Cu3

Proces technologie výroby
neustále zlepšujeme

 • Vývoj
 • Výroba modelu
  a formování
 • Odlévání
 • Povrchová
  úprava
 • Lakování
 • Opracování
 • Distribuce

Pomůžeme s vývojem produktu

Upravíme výkresy svařenců, nebo opracování na výkresy odlitků.
Navrhneme vhodné úpravy dílů pro optimalizaci výroby.
Provedeme simulaci tuhnutí odlitku v programu QuikCAST.

Vyrobíme odlitek z litiny nebo slitin hliníku

Odlitek vyrobíme v kupolové peci s intenzifikací kyslíkem a odprášením.
Vyrábíme i v rotačních plynových pecích (5t a 3t) s elektronicky řízeným hořákem, regulací vsázky a odprášením. Máme také kelímkovou plynovou pec pro tavení barevných kovů (200 kg Al). Odlitky formujeme do samotuhnoucích furanových směsí se dvěma recyklačními okruhy. Používáme mísiče formovacích směsí s celkovou kapacitou přes 50t směsi za hodinu. Pracujeme se závěsným i stolovým tryskačem. Výrobky prochází žíhací pecí.

Povrchovou úpravu provedeme lakováním, nebo máčením

Výrobky máčíme vodou ředitelnými barvami, nebo lakujeme v uzavřených boxech, většinou dvousložkovými a speciálními barvami. Pravidelně měříme viskozitu a složení barev. Tloušťku nanášené vrstvy kontrolujeme speciálními měřidly.

Odlitky opracujeme na CNC strojích

Provádíme opracování na hotovo i hrubování. Odlitky nebo svařence opracováváme na nových horizontálních vyvrtávacích a frézovacích strojích renomované značky TOS Varnsdorf. Maximální hmotnost obrobku je limitována vahou 12 tun. Rozměrovou přesnost ověřujeme 3D měřením.

Zajistíme přepravu odlitků k zákazníkům

Jaké odlitky děláme?

Nejčastěji vyrábíme statory elektromotorů a generátorů či tělesa převodovek. Mezi naše další  typické produkty patří součásti čerpadel, kostry obráběcích strojů a jiné strojírenské výrobky.

Kontrola je pro nás extrémně důležitá

Odlitky kontrolujeme stejně pečlivě, jako je vyrábíme