Technolog

Věta, která specifikuje, jaká pozice to je.